Får det vara en gencocktail, kanske?

Behandlingarna för diabetes blir allt bättre och bättre. Stora pengar läggs på forskning för avancerade pumpar där de allra senaste försöken är pumpar kombinerade med blodsockermätare. Och det är ju bra. Allt som kan underlätta vardagen för en diabetiker mottas med stor glädje och tacksamhet.

Men det man egentligen vill säga till sitt barn som insjuknat i diabetes är inte att det finns bra behandlingar som gör att man kan leva ett fullgott liv "trots" sin diabetes. Med hela sitt hjärta vill man bara säga en sak och det är att det finns ett botemedel. Ett botemedel. Inte en behandling. Men vägen dit är lång, och dyr. Diabetesforskningen får pytteanslag i jämförelse med forskning om andra sjukdomar. Små genombrott sker då och då, som till exempel nu när forskare med säkerhet upptäckt stamceller i bukspottkörteln. Läs
artikeln i DN här.

Om forskningen kan drivas vidare kanske en gencocktail är det enda som behövs för att bota diabetes. Vill du hjälpa till att hitta ett botemedel? Gå med i Barndiabetesfonden, eller skänk pengar till deras verksamhet. Din hjälp behövs!

hits